Słowo na dziś:

Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.
Jan Paweł II

17

Maj
Sięgamy Nieba

Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież, dzieci oraz dorosłych do udziału w programie #sięgamyNIEBA.

Przez 6 kolejnych tygodni razem przyjrzymy się największemu z cudów – Eucharystii.

W każdym tygodniu na kanale YouTube:

W poniedziałek pojawi się katecheza dla dzieci oraz katecheza dla młodzieży

We wtorek o liturgii opowie Służba Liturgiczna Ołtarza

W sobotę w cyklu „Cud eucharystyczny” opowiemy o tych szczególnych wydarzeniach w Polsce

Na profilu Facebook – w każdy piątek LIVE #warmińskipaciorek – wspólna modlitwa

Zapraszamy do śledzenia #WarmińskieDuszpasterwstoMłodzieży

W każdy poniedziałek zostaną także udostępnione karty pracy do wykorzystania w katechezie przygotowane w oparciu o materiały video. 

Serdecznie zapraszamy! Razem #siegamyNIEBA

17

Maj
KONCERT

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na niezwykły e-koncert, który śląscy artyści dedykują Świętemu Janowi Pawłowi II, z okazji jego setnej rocznicy urodzin.

Magda Anioł, Sylwester Targosz-Szalonek, Mirosław Szołtysek, Bożena Szołtysek oraz Dariusz Niebudek przypomną postać Ojca Świętego i jego oddanie Najświętszej Panience już w poniedziałek 18 maja 2020 r.

Specjalny koncert on-line będzie dostępny na platformie www.fabrykakoncertow.com.pl

25

Kwi
Modlitwa do Matki Bożej Bolesnej
NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ 
  „O wy wszyscy którzy idziecie przez drogę, obaczcie a przypatrzcie się, jeżeli jest boleść, jako boleść moja?” (Jeremiasz 1, 12). 
Jeżeli chcesz duszo droga, trafić najskuteczniej do Serca Matki Bożej i stać się Jej miłą, rozmyślaj często nad Jej cierpieniami. To ocean boleści, w którym się zanurzyć możesz… Okazuj Maryi współczucie w tym, co przebolała, a Ta dobra Matka, przez pamięć na katusze, które wraz z Synem Swoim dla twego zbawienia poniosła, żadnej ci łaski nie odmówi… Nabożeństwo to wzbogaci twoją duszę w niezmierne zasługi, a nade wszystko wyjedna ci szczególną opiekę i miłość Królowej niebios… i Królowej Męczenników. 
 
Koronka do siedmiu Boleści Matki Bożej. 
V. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św. R. Jak była na początku, teraz i zawsze i wieki wieków. Amen. 
 
Znak Krzyża Świętego + P. Matko Bolesna, porusz serce moje. W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje. 
 
1. Pierwsza Boleść – Proroctwo Symeona.  Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tego smutku, który ogarnął Serce Twoje najczulsze w chwili proroctwa św. starca Symeona. O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak zatrwożone, błagam Cię, uproś mi cnotę pokory i dar św. bojaźni Bożej.   Zdrowaś Maryjo, boleści pełna,  Ukrzyżowany z Tobą, Najboleśniejszaś Ty miedzy niewiastami I opłakany owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, Uproś nam, krzyżującym Syna Twego, Łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 
 
Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu … 
 
2. Druga Boleść – Ucieczka do Egiptu.  Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tej trwogi, która przejmowała Serce Twoje najtkliwsze w ucieczce do Egiptu i w ciągu Twego tam pobytu. O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak zatrwożone, błagam Cię, uproś mi cnotę hojności, szczególniej względem ubogich i dar pobożności. – Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … . Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu … 
 
3. Trzecia Boleść – Szukanie przez trzy dni Pana Jezusa.  Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tej tęsknoty, w jakiej się czuło Serce Twoje najtroskliwsze czasu zgubienia drogiego Jezusa Twego. O Matko ukochana, przez Serce Twoje, tak tęsknotą ściśnione, błagam Cię, uproś mi cnotę czystości i dar umiejętności. – Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … .                                                                 Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu … 
4. Czwarta Boleść – Spotkanie Pana Jezusa na Drodze Krzyżowej  Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tej żałości, którą odczuło macierzyńskie Serce Twoje w spotkaniu Jezusa, krzyż Swój niosącego. O Matko ukochana, przez pełne miłości, a tak zbolałe Serce Twoje, błagam Cię, uproś mi cnotę cierpliwości i dar mocy. – Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … . Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu … 
 
5. Piąta Boleść – Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tego męczeństwa, którego doznało mężne Serce Twoje, patrząc na konanie Jezusa. O Matko ukochana, przez Serce Twoje, tak współ umęczone, błagam Cię, uproś mi cnotę wstrzemięźliwości i dar dobrej rady. – Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … .   Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu … 
 
6. Szósta Boleść – Zdjęcie Ciała Pana Jezusa z Krzyża. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tej rany, którą litościwemu Sercu Twemu zadało uderzenie włócznią w bok Jezusa, raniącego najgodniejsze miłości Serce Jego. O Matko ukochana, przez Serce to Twoje przeszyte, błagam Cię, uproś mi cnotę miłości bliźniego i dar rozumu. – Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … . Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu … 
 
7. Siódma Boleść – Złożenie Ciała Pana Jezusa do grobu Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tego ciosu, który wytrzymało Serce Twe najmiłosierniejsze w chwili pogrzebu Jezusa. O Matko ukochana, przez Serce Twoje, tą najcięższą boleścią strapione, błagam Cię, uproś mi cnotę pilności i dar mądrości. – Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … . Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu … 
 
V. Módl się za nami Panno najboleśniejsza. R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.. V. Módlmy się: Niech się wstawia za nami do Twej łaskawości, prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszej, błogosławiona Panna Maryja, Matka Twoja, której duszę najświętszą w godzinę męki Twojej miecz boleści przeniknął. Przez Ciebie, Jezus Chryste, Zbawicielu świata, który z Ojcem i z Duchem św. żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.                                                                                                                              300 dni odpustu za każdorazowe odmówienie powyższych modlitw sercem skruszonym         i nabożnie. (Pius VII, 14. I. 1815). 
 
 
Można dodać poniższe modlitwy. 
Litania do Matki Bożej Bolesnej 
Kyrie elejson - Chryste elejson. Kyrie elejson Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu świata, Boże  Duchu Święty, Boże Święta Trójco, jedyny Boże Święta Maryjo, Matko Bolesna - módl się za nami Święta Maryjo, Matko Jezusa ukrzyżowanego Święta Maryjo, Morze litości 
Święta Maryjo, Lilio między cierniami Święta Maryjo, z Dziecięciem do Egiptu uciekająca Święta Maryjo, z żalem Syna swego szukająca Święta Maryjo, cały dzień z żalu strapiona Święta Maryjo, płacząca i pociechy szukająca Święta Maryjo, najjaśniejszej Męki Pańskiej Zwierciadło Święta Maryjo,  żywy Męki Chrystusa Obrazie Święta Maryjo, ze zranionym Synem współzraniona Święta Maryjo, z ukrzyżowanym Synem współukrzyżowana Święta Maryjo, pod krzyżem stojąca Święta Maryjo, czystemu Janowi polecona Święta Maryjo, w Janie wszystkim nam Matką ogłoszona Święta Maryjo, z Synem płaczącym współpłacząca Święta Maryjo, przy konaniu Jezusowym w krwawych łzach tonąca Święta Maryjo, ciało Jezusowe łzami oblewająca Święta Maryjo, na łonie macierzyńskim Syna swego ofiarująca Święta Maryjo, najdroższemu Jezusowi pogrzeb czyniąca Święta Maryjo, zelżywości Jezusowe w sercu nosząca Święta Maryjo, żałosnych matek przykładzie osobliwy 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. K. Módl się za nami Matko Bolesna. W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana. 
Módlmy się: Pamiętaj o nas Matko Bolesna w ostatniej życia naszej godzinie, abyśmy bez przyjęcia Najświętszego Sakramentu nie zeszli z tego świata. Pamiętaj o nas, błagamy Cię pokornie Maryjo święta, gdy usta nasze nie będą mogły wezwać imienia Twego i zawołać „Jezus, Maryja, Józefie” o bądź przy nas w godzinie śmierci. Zaprowadź nas do życia wiecznego i uproś też szczęśliwe z tym światem rozstanie. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. 
  
Modlitwa błagalna do Matki Bożej Bolesnej 
Upadając w najgłębszej pokorze do stóp Twoich, Matko Bolesna, dziękuję Ci z głębi serca za boleści i udręki, które przecierpiałaś stojąc pod Krzyżem Syna Twojego Jezusa. Użalam się i współcierpię z Tobą, a jednocząc się najsilniej z najlitościwszym Sercem Twoim, ofiaruję przez Twoje ręce, Ojcu Przedwiecznemu, Krew, mękę, rany i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, na zadośćuczynienie sprawiedliwości Boskiej za bluźnierstwa, świętokradztwa  i odstępstwa, którymi bezbożni znieważają Boski Majestat. Niechaj Twoje łzy i cierpienia, o Matko Bolesna, odwrócą chłostę Bożą ciążącą nad światem, a przyspieszą panowanie Najświętszego Serca Jezusowego. Przejęty do głębi żalem za moje grzechy, oczekuję za Twoim pośrednictwem przebaczenia. Nie odwracaj oblicza Twego ode mnie, lecz okaż mi się Matką, o litościwa, o łaskawa,                   o słodka Panno Maryjo. 
  
Koronka do Siedmiu Boleści Maryi: 
Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Rozpowszechniona jest ona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas (1981-83) podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem 
dziewczynkom w Kibeho w Rwandzie (w 2001 r. biskup diecezji Gikongoro, Augustina Misago objawienia te uznał za autentyczne; są to pierwsze Maryjne objawienia uznane przez Kościół w XXI wieku).  Według biskupa Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho: To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy – powiedziała 31 maja 1982 roku. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec.             Proszę cię powiedz o tym całemu światu, dodała kiedy indziej (13.08.1982). Dziewica kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę.

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com