Słowo na dziś:

Ubodzy są bogaczami przyszłego życia.
św. Augustyn

Aktualności Parafia Szymany

aktualności

Pomagamy najsłabszym

 

 

Są ludzie, którzy nie potrafią korzystać z szerokiej oferty pomocy kierowanej do osób bezrobotnych i nie są oni temu winni. Są to ci, którzy wychowywali się w trudnych warunkach, a swoje deficyty przejęli  w spadku.  To właśnie im chcą nieść pomoc pracownicy Młodzieżowych Centrów Kariery, a za najważniejszy cel należy sobie postawić, wyrwanie ich ze swoich środowisk lokalnych i pokazanie możliwości zmiany swego życia na lepsze poprzez zdobycie wykształcenia i pracy.

 

Obecnie bardzo wiele uwagi poświęca się problemowi bezrobocia i sposobom jego łagodzenia. Powstaje wiele nowych programów w ramach, których niesie się pomoc ludziom bez pracy. Różnorodność  form jest kierowana do wszystkich potrzebujących, problemem jest z dotarciem do najbardziej potrzebujących. Nie chcą oni  wychodzić ze swoich środowisk i szukać pomocy dla siebie. Często jest tak, że problem bezrobocia jest wielopokoleniowy, dzieci dostały wzór od rodziców i powielają go, przyzwyczaiły się do takiego życia i nie szukają dla siebie alternatywy. Ważne jest  szukanie sposobów na dotarcie do takiej grupy i wskazanie im drogi do sukcesu. Jednym ze sposobów jest wychodzenie do młodzieży wiejskiej i spotykanie się w ich środowiskach lokalnych. Pracownicy OHP chcą organizować spotkania w wiejskich świetlicach, a także wykorzystywać pikniki wiejskie i inne lokalne uroczystości, związane chociażby z obchodem świąt kościelnych do promowania działalności OHP. Dla takich działań potrzebna jest współpraca z sołtysami wsi oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju wsi i do takiej współpracy zachęcamy.

Kiedy już w obszarze naszych działań pojawi się omawiana osoba, skupiamy się na odpowiednich sposobach komunikowania  z nią. Ludzie ci najczęściej spotykają się z krytyką swojej osoby. Wszyscy im powtarzają, że sobie nie radzą. Od nas pracowników  MCK usłyszą, że mają w sobie zasoby, które pozwolą przerwać ich złą życiową passę. Doradca zawodowy zapyta takie osoby, co potrafią robić i podkreśli  przydatność  umiejętności, które taka osoba posiada. Rozmawiając o zainteresowaniach, wykażemę  swoją aprobatę.  Wszystko po to, aby zaszczepić w tych ludziach wiarę w to, że są potrzebni innym wraz ze swoimi umiejętnościami.
Celem mojej pracy musi też być pokazanie, że pełnowartościowy pracownik to nie koniecznie magister, to po prostu dobry fachowiec, który może uzyskać kwalifikacje w toku szkoleń i kursów.
Należy zdać sobie sprawę, że problemy z bezrobociem mają podłoże już w szkole podstawowej. Dzieci doświadczają porażek edukacyjnych są wykluczane z grona rówieśniczego jako gorsi i z taką etykietą idą dalej. Brak wiary w siebie nie pozwala dążyć do zmian. Wszystkich, którzy mają takie doświadczenia zapraszam do korzystania z usług naszej jednostki. Warto bowiem walczyć o siebie aby nie dać się wykluczyć.

 

Autor: Małgorzata Antosiak
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Szczytnie.

 

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com