Słowo na dziś:

Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.
Jan Paweł II

26

Sie
Zaproszenie na bezpłatne kursy zawodowe

PROJEKT „RÓWNI NA RYNKU PRACY”

Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  będzie realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży” - inicjatywy Komisji Europejskiej. Młodzi ludzie w wieku 18-24 lata  będą mieli szansę całkowicie bezpłatnie uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

PROJEKT „RÓWNI NA RYNKU PRACY”

25

Sie
Pomagamy najsłabszym

 

 

Są ludzie, którzy nie potrafią korzystać z szerokiej oferty pomocy kierowanej do osób bezrobotnych i nie są oni temu winni. Są to ci, którzy wychowywali się w trudnych warunkach, a swoje deficyty przejęli  w spadku.  To właśnie im chcą nieść pomoc pracownicy Młodzieżowych Centrów Kariery, a za najważniejszy cel należy sobie postawić, wyrwanie ich ze swoich środowisk lokalnych i pokazanie możliwości zmiany swego życia na lepsze poprzez zdobycie wykształcenia i pracy.

 

Obecnie bardzo wiele uwagi poświęca się problemowi bezrobocia i sposobom jego łagodzenia. Powstaje wiele nowych programów w ramach, których niesie się pomoc ludziom bez pracy. Różnorodność  form jest kierowana do wszystkich potrzebujących, problemem jest z dotarciem do najbardziej potrzebujących. Nie chcą oni  wychodzić ze swoich środowisk i szukać pomocy dla siebie. Często jest tak, że problem bezrobocia jest wielopokoleniowy, dzieci dostały wzór od rodziców i powielają go, przyzwyczaiły się do takiego życia i nie szukają dla siebie alternatywy. Ważne jest  szukanie sposobów na dotarcie do takiej grupy i wskazanie im drogi do sukcesu. Jednym ze sposobów jest wychodzenie do młodzieży wiejskiej i spotykanie się w ich środowiskach lokalnych. Pracownicy OHP chcą organizować spotkania w wiejskich świetlicach, a także wykorzystywać pikniki wiejskie i inne lokalne uroczystości, związane chociażby z obchodem świąt kościelnych do promowania działalności OHP. Dla takich działań potrzebna jest współpraca z sołtysami wsi oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju wsi i do takiej współpracy zachęcamy.

Kiedy już w obszarze naszych działań pojawi się omawiana osoba, skupiamy się na odpowiednich sposobach komunikowania  z nią. Ludzie ci najczęściej spotykają się z krytyką swojej osoby. Wszyscy im powtarzają, że sobie nie radzą. Od nas pracowników  MCK usłyszą, że mają w sobie zasoby, które pozwolą przerwać ich złą życiową passę. Doradca zawodowy zapyta takie osoby, co potrafią robić i podkreśli  przydatność  umiejętności, które taka osoba posiada. Rozmawiając o zainteresowaniach, wykażemę  swoją aprobatę.  Wszystko po to, aby zaszczepić w tych ludziach wiarę w to, że są potrzebni innym wraz ze swoimi umiejętnościami.
Celem mojej pracy musi też być pokazanie, że pełnowartościowy pracownik to nie koniecznie magister, to po prostu dobry fachowiec, który może uzyskać kwalifikacje w toku szkoleń i kursów.
Należy zdać sobie sprawę, że problemy z bezrobociem mają podłoże już w szkole podstawowej. Dzieci doświadczają porażek edukacyjnych są wykluczane z grona rówieśniczego jako gorsi i z taką etykietą idą dalej. Brak wiary w siebie nie pozwala dążyć do zmian. Wszystkich, którzy mają takie doświadczenia zapraszam do korzystania z usług naszej jednostki. Warto bowiem walczyć o siebie aby nie dać się wykluczyć.

 

Autor: Małgorzata Antosiak
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Szczytnie.

 

01

Sie
Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na miesiąc abstynencji - sierpień 2014

 

Przewielebni Proboszczowie Księża i Ojcowie!

 

Tekst Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości należy wykorzystać w najbliższym czasie w trosce o trzeźwość Ludu Bożego w Archidiecezji Warmińskiej.

 

Olsztyn, dn. 16 lipca 2014 r.

Abp Wojciech Ziemba
METROPOLITA WARMIŃSK


Pełny tekst Apelu po kliknięciu na:  czytaj więcej.

 

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com