Słowo na dziś:

Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek.
kard. Stefan Wyszyński

Aktualności Parafia Szymany

aktualności

Franciszek: tylko Jezus uczy nas, jak przeżywać ból i cierpienie

Cierpienie, wyjaśnił papież, nie jest „wartością samą w sobie, ale rzeczywistością, której przeżywania z właściwą postawą uczy nas Jezus”. Istnieją bowiem sposoby właściwe i błędne przeżywania bólu i cierpienia. „Błędną postawą – zaznaczył – jest przeżywanie cierpienia w sposób bierny, poddając się apatycznie i z rezygnacją”. Jednakże również reakcja buntu i odrzucenia jako taka „nie jest słuszną postawą”. Jezus, przypomniał Franciszek, „uczy nas, jak przeżywać ból, akceptując rzeczywistość życia z ufnością i nadzieją, wnosząc miłość Boga i bliźniego również w cierpienie: to miłość wszystko przemienia”.

Papież zachęcał chorych, aby „czuli się twórcami swojego apostolatu”, zgodnie z bliskim bł. Ludwikowi Novarese wyrażeniem, by stawali się „wsparciem i światłem” dla innych cierpiących. „Wy – zapewnił – jesteście darem dla Kościoła”, a „wasze cierpienia są sprawdzianem wiary, znakiem, że Bóg jest miłością”.

 

źródło: http://www.niedziela.pl/

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com