Słowo na dziś:

Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.
Jan Paweł II

Aktualności Parafia Szymany

aktualności

Zaproszenie na bezpłatne kursy zawodowe

PROJEKT „RÓWNI NA RYNKU PRACY”

Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  będzie realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży” - inicjatywy Komisji Europejskiej. Młodzi ludzie w wieku 18-24 lata  będą mieli szansę całkowicie bezpłatnie uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

PROJEKT „RÓWNI NA RYNKU PRACY”

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com