Słowo na dziś:

Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce.
Jan Paweł II

Aktualności Parafia Szymany

aktualności

Zaproszenie na bezpłatne kursy zawodowe

PROJEKT „RÓWNI NA RYNKU PRACY”

Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  będzie realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży” - inicjatywy Komisji Europejskiej. Młodzi ludzie w wieku 18-24 lata  będą mieli szansę całkowicie bezpłatnie uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

PROJEKT „RÓWNI NA RYNKU PRACY”

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com