Słowo na dziś:

Nie szukajcie ozdoby w szatach i kosztownościach, lecz w życiu obyczajnym.
Św. Cyprian

oltarz szymany

Pan jest moim Pasterzem

Historia parafii

Kościół w SzymanachKościół w Szymanach zbudowali ewangelicy. W czwartą niedzielę Adwentu 1938 roku odbyło się poświęcenie.
Parafia istniała już od 1901 roku.
Kościół został po wojnie przekazany katolikom (14 października 1980 r.).
Początkowo parafia dzierżawiła kaplicę od babtystów. Biskup Józef Glemp utworzył tu 24 maja 1981 roku parafię (przez oddzielenie od parafii Wielbark Szyman i Szymanek oraz oddzielenie od parafii Szczytno Nowin, Saska Wielkiego i Saska Małego).

Budynek kościoła jest murowany z cegły, na fundamentach z kamienia ciosanego, niski, jednonawowy, z płytkim prezbiterium, niewyodrębnionym z zewnątrz.

wnętrze kościała w SzymanachNiska wieża drawniana wbudowana w zachodnią część nawy. W nawie strop belkowy, w części środkowej o przekroju trapezu. Kruchta zewnętrzna ma bardzo interesującą formę ganku kolumnowego (kolumienki drewniane).

Po powiększeniu w roku 1992 parafii Szymany o kilka wsi proboszcz parafii ksiądz Edward Molitorys rozpoczął przygotowania do budowy nowej świątyni w Zabielach.
5 czerwca 1994 roku biskup Jacek Jezierski dokonał wmurowania kamienia węgielnego, który poświęcił papież Jan Paweł II w 1991 roku podczas swojego pobytu w Olsztynie. Konsekracja kościoła św. Wojciecha odbyła się 26 października 1997 roku. Jej konsekratorem był arcybiskup Edmund Piszcz.

 

pamiatkowa tablicarok budowy koscioła w Szymanachgłówne wejscie do koscioła

 

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com