Słowo na dziś:

Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce.
Jan Paweł II

oltarz szymany

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com