Słowo na dziś:

Nie szukajcie ozdoby w szatach i kosztownościach, lecz w życiu obyczajnym.
Św. Cyprian

05

Kwi
INFORMACJE

Informator Wydziału Duszpasterskiego 02.04.2020

INFORMACJE

Wczoraj zakończyły się rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, które poprowadził ks. Rektor WSD „Hosianum” Hubert Tryk emitowane przez TVP3 Olsztyn. Konferencje są dostępne na stronie internetowej naszej archidiecezji. 

Kongregacja ds. Kościołów Wschodnich, powiadomiła Nuncjaturę Apostolską w Polsce, iż Ojciec św. Franciszek, przenosi zbiórkę na Ziemię Świętą w roku 2020 na niedzielę 13 września, w okolicy święta Podwyższenia Krzyża Świętego.

Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, w związku z pandemią koronawirusa, przesyła notę ostrzegającą przed szkodliwą duchowością w czasie epidemii, z którą proszę się zapoznać i udostępnienie najszerszemu gronu wiernych za pośrednictwem środków społecznego przekazu a także przez umieszczenie na stronach internetowych i portalach informacyjnych.

W tym roku zbiórka na budowę Świątyni Opatrzności Bożej jest odwołana.

Należy przypilnować, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób. Nie dotyczy to asysty, którą mogą stanowić jedynie pełniący funkcje liturgiczne; liczbę funkcyjnych należy ograniczyć do minimum.

Przypominamy, że aktualnie w czasie epidemii obowiązują nas normy ogólne, z których wynika konieczność zawieszenia jakichkolwiek kontaktów o charakterze towarzyskim, także rodzinnym. Pamiętajmy, że do naszych pasterskich zadań zależy dawać dobry przykład wiernym.

 

KALENDARIUM

3/4 kwietnia, piątek/sobota, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca
Komunia św. dla chorych przy zachowaniu środków bezpieczeństwa. Obiektywna niemożność przyjęcia Sakramentu Pokuty i Eucharystii nie przerywa praktyk: 9 pierwszych piątków miesiąca oraz 5 pierwszych sobót miesiąca. Szczegóły Komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.

LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA

5 kwietnia, Niedziela Palmowa

  1. a) Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego. W kościołach parafialnych należy zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski.
  2. b) Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Górzyńskiego zostanie odprawiona w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie o godz. 11.oo. Transmisja liturgii na antenie TVP3 Olsztyn, Radia Olsztyn, a także na kanale You Tube Gazety Olsztyńskiej i stronie internetowej archidiecezji warmińskiej (archwarmia.pl).
  3. b) Msza Krzyżma świętego w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie o godz. 10.oo. Liturgii przewodniczyć będzie arcybiskup Józef Górzyński. Podczas liturgii odbędzie się poświęcenie oleju krzyżma oraz błogosławieństwo olejów chorych i katechumenów. Transmisja liturgii w Internecie na stronie Radia Olsztyn, a także na kanale You Tube Gazety Olsztyńskiej i stronie internetowej archidiecezji warmińskiej (archwarmia.pl ).

Msza Wieczerzy Pańskiej w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie 9 kwietnia o godz. 19.oo. Liturgii przewodniczyć będzie biskup Janusz Ostrowski. Transmisja liturgii na antenie i stronie: Radia Olsztyn, a także na kanale You Tube Gazety Olsztyńskiej i stronie internetowej archidiecezji warmińskiej (archwarmia.pl).

10 kwietnia, Wielki Piątek

Liturgia Męki Pańskiej odbędzie się w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie, 10 kwietnia 2020 roku o godz. 19.oo. Liturgii przewodniczył będzie Arcybiskup senior Edmund Piszcz. Transmisja liturgii na antenie i stronie: Radia Olsztyn, a także na kanale You Tube Gazety Olsztyńskiej i stronie internetowej archidiecezji warmińskiej (archwarmia.pl).

Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa.

Przypominamy, iż w celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj tzw. „Grobu Pańskiego”. W użyciu powinno być wówczas jedno wejście do kościoła.

Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.

11 kwietnia, Wielki Sobota

Nie należy organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. Prosimy ją rozpowszechnić wśród wiernych i umieścić na stronie internetowej parafii.

Podczas Wigilii Paschalnej opuszcza się obrzęd poświęcenia ognia. Liturgie rozpocząć należy wewnątrz świątyni od zapalenia paschału.

W liturgii chrzcielnej podczas Wigilii Paschalnej ma być zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Opuszcza się obrzęd poświęcenia wody chrzcielnej. Nie zaleca się używania pokropień, ani sprawowania sakramentu chrztu.

Można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

Liturgia Wigilii Paschalnej w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie odbędzie się 11 kwietnia 2020 roku o godz. 20.oo. Liturgii przewodniczyć będzie arcybiskup Józef Górzyński. Transmisja liturgii na antenie i stronie: Radia Olsztyn, a także na kanale You Tube Gazety Olsztyńskiej i stronie internetowej archidiecezji warmińskiej (archwarmia.pl).

12 kwietnia, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii w parafii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła.

Msza św. Rezurekcyjna w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie o godz. 6.oo. Liturgii przewodniczyć będzie arcybiskup Józef Górzyński. Transmisja liturgii na antenie i stronie: Radia Olsztyn, a także na kanale You Tube Gazety Olsztyńskiej i stronie internetowej archidiecezji warmińskiej (archwarmia.pl).

Msza św. w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie o godz. 11.oo. Liturgii przewodniczyć będzie arcybiskup Józef Górzyński. Transmisja liturgii na antenie TVP3 Olsztyn, a także na kanale You Tube Gazety Olsztyńskiej i stronie internetowej archidiecezji warmińskiej (archwarmia.pl).

13 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny

Uroczysta Msza św. w drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie o godz. 11.oo. Liturgii przewodniczył będzie biskup Janusz Ostrowski. Transmisja liturgii na antenie i stronie: Radia Olsztyn, a także na kanale You Tube Gazety Olsztyńskiej i stronie internetowej archidiecezji warmińskiej (archwarmia.pl).

29

Mar
Oświadczenie Rady ds. Społecznych KEP
Czas odpowiedzialności, solidarności, sprawiedliwości 
 
Oświadczenie Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski 
    
Niepokój o życie i zdrowie, jakiego wspólnie doświadczamy, jest dla Kościoła przede wszystkim wezwaniem do głoszenia Dobrej Nowiny i do pomocy charytatywnej. Tak jak w podobnych sytuacjach przez wieki, tak i dziś, czekając na święty czas Paschy, ufni w Boże Miłosierdzie, powtarzamy słowa psalmu: „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”.             Zarazem jednak, to wszystko co dziś przeżywamy, jest także swoistym społecznym znakiem czasu. Ten czas jest dla nas wszystkich, wierzących i niewierzących, szczególnym wezwaniem do wzajemnej odpowiedzialności, solidarności i sprawiedliwości.   1. Odczytując ten szczególny znak czasu, wyrażamy szacunek i uznanie dla wszystkich, którzy w tych dniach, pełniąc swą publiczną służbę, stają na pierwszej linii zmagań o nasze zdrowie i życie.   Poświęcenie lekarzy, białego personelu, ratowników, laborantów i wszystkich pracowników służby zdrowia, zaangażowanie służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, wreszcie codzienny trud pracowników handlu, przedsiębiorców, służb komunalnych, transportu i wszystkich tych zawodów, bez których nasze życie nie byłoby dziś możliwe – to bezcenny dar, za który winniśmy głęboką wdzięczność.  To także wielka lekcja poświęcenia, miłości bliźniego i patriotyzmu. Pochylając się z uznaniem przed tym poświęceniem, powinniśmy zarazem przyznać, że budując nowoczesne społeczeństwo i gospodarkę opartą o wiedzę, często nie potrafiliśmy, jako państwo i społeczeństwo, właściwie docenić trudu tych wszystkich, dzięki którym, ciesząc się zdrowiem i bezpieczeństwem, łamać możemy nasz codzienny chleb.  Ich dzisiejsza postawa nie może być zapomniana i domaga się sprawiedliwego uznania i wynagrodzenia. Dzisiaj i w przyszłości.   2. Trudny czas, który wspólnie przeżywamy, ujawnia też ogromne pokłady naszej empatii i solidarności. W trosce o życie najbardziej zagrożonych, jako państwo i społeczeństwo, zgodziliśmy się na znaczne ograniczenie naszego życia publicznego i gospodarczego, pozostając w naszych domach i rezygnując z naszej codziennej aktywności. Nie brak też przejawów solidarności wobec tych wszystkich, którzy zamknięci w swych domach, szczególnie potrzebują pomocy. Dostrzegając i doceniając tę naszą dotychczasową empatię i solidarność, trzeba jednak podkreślić, że najtrudniejszy z niej egzamin jest dopiero przed nami.    3. Pozostawanie przez dłuższy czas w ścianach rodzinnego mieszkania czy domu wielu z nas doświadczać może jako uciążliwą separację i pozbawienie społecznych relacji, zawodowej aktywności, rekreacji czy życia kulturalnego. Ten trud to dziś jednak bardzo konkretny przejaw i wymóg naszej miłości bliźniego, odpowiedzialności i patriotyzmu. Dlatego zwracamy się do wszystkich, wierzących i niewierzących, młodszych i starszych, o dalsze cierpliwe podejmowanie tego szlachetnego wysiłku, w formie określonej przez władze publiczne.             Pragniemy też zauważyć, że wielu z nas nie może dziś schronić się w zaciszu swojego domu, bo pełni publiczną służbę w szpitalach, gabinetach lekarskich, karetkach pogotowia, na posterunkach, czy w sklepach. Pozostając w domach, wspieramy ich oraz ich poświęcenie.   
4. Trzeba też dostrzec, że nierównomiernie rozłożony jest społeczny i ekonomiczny ciężar ograniczeń, na które słusznie się zdecydowaliśmy. Jedni bowiem z nas otrzymują i otrzymywać będą pensje czy świadczenia społeczne, a inni, w tym kupcy, rzemieślnicy, przedsiębiorcy, czy pracownicy wolnych zawodów, którzy swą pracą nasz wspólny dochód dotąd współtworzyli, wraz ze swymi rodzinami, pozbawieni być mogą środków do życia. Niezbędne wyłączenie całych gałęzi gospodarki, usług, kultury, sportu czy rekreacji, w bliskiej przyszłości przynieść może likwidację wielu miejsc pracy i pauperyzację znacznych grup społecznych.     Ta wyjątkowa sytuacja wymaga zatem wyjątkowych działań. Dlatego z uznaniem przyjąć należy zaakceptowane przez całą klasę polityczną zapowiedzi władz dotyczące pomocy dla przedsiębiorców i osób samozatrudnionych. Niewykluczone też, że szukanie sprawiedliwego sposobu rozłożenia ciężarów kryzysu, w jakim się znaleźliśmy, wymagać będzie dalszych odważnych, a czasem i trudnych, decyzji politycznych, także tych związanych z polityką podatkową i społeczną.  Niezależnie jednak od niezbędnych działań państwa, potrzebna też będzie nasza międzyludzka solidarność. Zwracamy się więc do organizacji społecznych i charytatywnych, samorządów, instytucji pozarządowych i parafii, o przygotowywanie nas już dziś na ten trudny egzamin, który dopiero jest przed nami.   5. Wszystko to sprawia, że pilną potrzebą chwili wydaje się także ograniczenie i czasowe zawieszenia wszelkiej rywalizacji politycznej tak, aby politycy wszystkich obozów politycznych mogli dziś wspólnie szukać najlepszych rozwiązań oraz budować dla nich szeroką społeczną akceptację. Podobnie pilną potrzebą jest dziś odpowiedzialność w sferze komunikacji i debaty publicznej. W tym szczególnym momencie mamy prawo oczekiwać od władzy koniecznych działań oraz informacji dotyczącej stanu zagrożenia. Swoją ważną rolę mają też do odegrania dziennikarze, w sposób obiektywy i niezależny informujący społeczeństwo. Jednocześnie, pożądane w debacie publicznej jest dziś także pewne samoograniczanie się, tak,  aby toczone w niej codzienne spory, polemiki, a czasem osobiste ataki, czy tym bardziej fałszywe oskarżenia, nie zamykały drogi do tego, czego jako wspólnota potrzebujemy dziś najbardziej: odpowiedzialności, solidarności i sprawiedliwości.     
 
 
+ Józef Kupny Arcybiskup Metropolita Wrocławski Przewodniczący Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski   Wrocław, 26 marca 2020 r. 

29

Mar
REKOLEKCJE I MSZE WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 

Msza św.

Transmisja Mszy św. w najbliższą niedzielę, tj. 29 marca, z konkatedry Św. Jakuba o godz. 11.oo na stronie internetowej Archidiecezji Warmińskiej (www.archwarmia.pl).

Olsztyn, Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży – niedziela godz. 10:00

Olsztyn, Konkatedra św. Jakuba w Olsztynie – niedziela godz. 11:00

Radio Plus Olsztyn – niedziela godz. 12:00

Radio Olsztyn – niedziela godz. 7:00

Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci
Olsztyn, Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży FB: 22-24 marca od godz. 10:00

Olsztyn, Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży: 22-24 marca od godz. 10:00

 

Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży: 23-25 marca od godz. 10:00


Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży każdego dnia rekolekcji zaprasza też młodzież na spotkanie na LIVE o godz. 21.

 

Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych pt. "Pytania Boga do człowieka???" na TVP3 Olsztyn będą emitowane w dniach 29.03 - 01.04.2020 r. (niedziela-środa) o godz. 19.oo.  Nauki rekolekcyjne poprowadzi ks. kan. dr Hubert Tryk, rektor WSD "Hosianum" w Olsztynie.

 

Droga Krzyżowa


Olsztyn, Konkatedra św. Jakuba – piątek o godz. 17:00

Olsztyn, Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży – piątek godz. 21:00

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com