Słowo na dziś:

Ubodzy są bogaczami przyszłego życia.
św. Augustyn

05

Kwi
Komunikat do spraw kultu
KOMUNIKAT Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP 
Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca  w okresie epidemii 
W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie. Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że: 
 prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie1; 
 w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe2; 
 dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc; 
 zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia)3, a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać4. 
Bp Adam Bałabuch Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP 
 
 
Świdnica, 2 kwietnia 2020 r. 

05

Kwi
Modlitwa błogosławieństwa pokarmów
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,  t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350) 
 
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 
 
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.   
 
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.   
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 
 Albo: 
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.   
 
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
 
Wszyscy: Amen.   
 
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 
Uczniowie poznali Pana. Alleluja 
 
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.   
 
Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.   
 
Wszyscy: Amen. 
 

05

Kwi
INFORMACJE

Informator Wydziału Duszpasterskiego 02.04.2020

INFORMACJE

Wczoraj zakończyły się rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, które poprowadził ks. Rektor WSD „Hosianum” Hubert Tryk emitowane przez TVP3 Olsztyn. Konferencje są dostępne na stronie internetowej naszej archidiecezji. 

Kongregacja ds. Kościołów Wschodnich, powiadomiła Nuncjaturę Apostolską w Polsce, iż Ojciec św. Franciszek, przenosi zbiórkę na Ziemię Świętą w roku 2020 na niedzielę 13 września, w okolicy święta Podwyższenia Krzyża Świętego.

Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, w związku z pandemią koronawirusa, przesyła notę ostrzegającą przed szkodliwą duchowością w czasie epidemii, z którą proszę się zapoznać i udostępnienie najszerszemu gronu wiernych za pośrednictwem środków społecznego przekazu a także przez umieszczenie na stronach internetowych i portalach informacyjnych.

W tym roku zbiórka na budowę Świątyni Opatrzności Bożej jest odwołana.

Należy przypilnować, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób. Nie dotyczy to asysty, którą mogą stanowić jedynie pełniący funkcje liturgiczne; liczbę funkcyjnych należy ograniczyć do minimum.

Przypominamy, że aktualnie w czasie epidemii obowiązują nas normy ogólne, z których wynika konieczność zawieszenia jakichkolwiek kontaktów o charakterze towarzyskim, także rodzinnym. Pamiętajmy, że do naszych pasterskich zadań zależy dawać dobry przykład wiernym.

 

KALENDARIUM

3/4 kwietnia, piątek/sobota, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca
Komunia św. dla chorych przy zachowaniu środków bezpieczeństwa. Obiektywna niemożność przyjęcia Sakramentu Pokuty i Eucharystii nie przerywa praktyk: 9 pierwszych piątków miesiąca oraz 5 pierwszych sobót miesiąca. Szczegóły Komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.

LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA

5 kwietnia, Niedziela Palmowa

  1. a) Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego. W kościołach parafialnych należy zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski.
  2. b) Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Górzyńskiego zostanie odprawiona w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie o godz. 11.oo. Transmisja liturgii na antenie TVP3 Olsztyn, Radia Olsztyn, a także na kanale You Tube Gazety Olsztyńskiej i stronie internetowej archidiecezji warmińskiej (archwarmia.pl).
  3. b) Msza Krzyżma świętego w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie o godz. 10.oo. Liturgii przewodniczyć będzie arcybiskup Józef Górzyński. Podczas liturgii odbędzie się poświęcenie oleju krzyżma oraz błogosławieństwo olejów chorych i katechumenów. Transmisja liturgii w Internecie na stronie Radia Olsztyn, a także na kanale You Tube Gazety Olsztyńskiej i stronie internetowej archidiecezji warmińskiej (archwarmia.pl ).

Msza Wieczerzy Pańskiej w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie 9 kwietnia o godz. 19.oo. Liturgii przewodniczyć będzie biskup Janusz Ostrowski. Transmisja liturgii na antenie i stronie: Radia Olsztyn, a także na kanale You Tube Gazety Olsztyńskiej i stronie internetowej archidiecezji warmińskiej (archwarmia.pl).

10 kwietnia, Wielki Piątek

Liturgia Męki Pańskiej odbędzie się w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie, 10 kwietnia 2020 roku o godz. 19.oo. Liturgii przewodniczył będzie Arcybiskup senior Edmund Piszcz. Transmisja liturgii na antenie i stronie: Radia Olsztyn, a także na kanale You Tube Gazety Olsztyńskiej i stronie internetowej archidiecezji warmińskiej (archwarmia.pl).

Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa.

Przypominamy, iż w celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj tzw. „Grobu Pańskiego”. W użyciu powinno być wówczas jedno wejście do kościoła.

Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.

11 kwietnia, Wielki Sobota

Nie należy organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. Prosimy ją rozpowszechnić wśród wiernych i umieścić na stronie internetowej parafii.

Podczas Wigilii Paschalnej opuszcza się obrzęd poświęcenia ognia. Liturgie rozpocząć należy wewnątrz świątyni od zapalenia paschału.

W liturgii chrzcielnej podczas Wigilii Paschalnej ma być zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Opuszcza się obrzęd poświęcenia wody chrzcielnej. Nie zaleca się używania pokropień, ani sprawowania sakramentu chrztu.

Można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

Liturgia Wigilii Paschalnej w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie odbędzie się 11 kwietnia 2020 roku o godz. 20.oo. Liturgii przewodniczyć będzie arcybiskup Józef Górzyński. Transmisja liturgii na antenie i stronie: Radia Olsztyn, a także na kanale You Tube Gazety Olsztyńskiej i stronie internetowej archidiecezji warmińskiej (archwarmia.pl).

12 kwietnia, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii w parafii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła.

Msza św. Rezurekcyjna w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie o godz. 6.oo. Liturgii przewodniczyć będzie arcybiskup Józef Górzyński. Transmisja liturgii na antenie i stronie: Radia Olsztyn, a także na kanale You Tube Gazety Olsztyńskiej i stronie internetowej archidiecezji warmińskiej (archwarmia.pl).

Msza św. w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie o godz. 11.oo. Liturgii przewodniczyć będzie arcybiskup Józef Górzyński. Transmisja liturgii na antenie TVP3 Olsztyn, a także na kanale You Tube Gazety Olsztyńskiej i stronie internetowej archidiecezji warmińskiej (archwarmia.pl).

13 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny

Uroczysta Msza św. w drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie o godz. 11.oo. Liturgii przewodniczył będzie biskup Janusz Ostrowski. Transmisja liturgii na antenie i stronie: Radia Olsztyn, a także na kanale You Tube Gazety Olsztyńskiej i stronie internetowej archidiecezji warmińskiej (archwarmia.pl).

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com