Słowo na dziś:

Ubodzy są bogaczami przyszłego życia.
św. Augustyn

29

Mar
Oświadczenie Rady ds. Społecznych KEP
Czas odpowiedzialności, solidarności, sprawiedliwości 
 
Oświadczenie Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski 
    
Niepokój o życie i zdrowie, jakiego wspólnie doświadczamy, jest dla Kościoła przede wszystkim wezwaniem do głoszenia Dobrej Nowiny i do pomocy charytatywnej. Tak jak w podobnych sytuacjach przez wieki, tak i dziś, czekając na święty czas Paschy, ufni w Boże Miłosierdzie, powtarzamy słowa psalmu: „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”.             Zarazem jednak, to wszystko co dziś przeżywamy, jest także swoistym społecznym znakiem czasu. Ten czas jest dla nas wszystkich, wierzących i niewierzących, szczególnym wezwaniem do wzajemnej odpowiedzialności, solidarności i sprawiedliwości.   1. Odczytując ten szczególny znak czasu, wyrażamy szacunek i uznanie dla wszystkich, którzy w tych dniach, pełniąc swą publiczną służbę, stają na pierwszej linii zmagań o nasze zdrowie i życie.   Poświęcenie lekarzy, białego personelu, ratowników, laborantów i wszystkich pracowników służby zdrowia, zaangażowanie służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, wreszcie codzienny trud pracowników handlu, przedsiębiorców, służb komunalnych, transportu i wszystkich tych zawodów, bez których nasze życie nie byłoby dziś możliwe – to bezcenny dar, za który winniśmy głęboką wdzięczność.  To także wielka lekcja poświęcenia, miłości bliźniego i patriotyzmu. Pochylając się z uznaniem przed tym poświęceniem, powinniśmy zarazem przyznać, że budując nowoczesne społeczeństwo i gospodarkę opartą o wiedzę, często nie potrafiliśmy, jako państwo i społeczeństwo, właściwie docenić trudu tych wszystkich, dzięki którym, ciesząc się zdrowiem i bezpieczeństwem, łamać możemy nasz codzienny chleb.  Ich dzisiejsza postawa nie może być zapomniana i domaga się sprawiedliwego uznania i wynagrodzenia. Dzisiaj i w przyszłości.   2. Trudny czas, który wspólnie przeżywamy, ujawnia też ogromne pokłady naszej empatii i solidarności. W trosce o życie najbardziej zagrożonych, jako państwo i społeczeństwo, zgodziliśmy się na znaczne ograniczenie naszego życia publicznego i gospodarczego, pozostając w naszych domach i rezygnując z naszej codziennej aktywności. Nie brak też przejawów solidarności wobec tych wszystkich, którzy zamknięci w swych domach, szczególnie potrzebują pomocy. Dostrzegając i doceniając tę naszą dotychczasową empatię i solidarność, trzeba jednak podkreślić, że najtrudniejszy z niej egzamin jest dopiero przed nami.    3. Pozostawanie przez dłuższy czas w ścianach rodzinnego mieszkania czy domu wielu z nas doświadczać może jako uciążliwą separację i pozbawienie społecznych relacji, zawodowej aktywności, rekreacji czy życia kulturalnego. Ten trud to dziś jednak bardzo konkretny przejaw i wymóg naszej miłości bliźniego, odpowiedzialności i patriotyzmu. Dlatego zwracamy się do wszystkich, wierzących i niewierzących, młodszych i starszych, o dalsze cierpliwe podejmowanie tego szlachetnego wysiłku, w formie określonej przez władze publiczne.             Pragniemy też zauważyć, że wielu z nas nie może dziś schronić się w zaciszu swojego domu, bo pełni publiczną służbę w szpitalach, gabinetach lekarskich, karetkach pogotowia, na posterunkach, czy w sklepach. Pozostając w domach, wspieramy ich oraz ich poświęcenie.   
4. Trzeba też dostrzec, że nierównomiernie rozłożony jest społeczny i ekonomiczny ciężar ograniczeń, na które słusznie się zdecydowaliśmy. Jedni bowiem z nas otrzymują i otrzymywać będą pensje czy świadczenia społeczne, a inni, w tym kupcy, rzemieślnicy, przedsiębiorcy, czy pracownicy wolnych zawodów, którzy swą pracą nasz wspólny dochód dotąd współtworzyli, wraz ze swymi rodzinami, pozbawieni być mogą środków do życia. Niezbędne wyłączenie całych gałęzi gospodarki, usług, kultury, sportu czy rekreacji, w bliskiej przyszłości przynieść może likwidację wielu miejsc pracy i pauperyzację znacznych grup społecznych.     Ta wyjątkowa sytuacja wymaga zatem wyjątkowych działań. Dlatego z uznaniem przyjąć należy zaakceptowane przez całą klasę polityczną zapowiedzi władz dotyczące pomocy dla przedsiębiorców i osób samozatrudnionych. Niewykluczone też, że szukanie sprawiedliwego sposobu rozłożenia ciężarów kryzysu, w jakim się znaleźliśmy, wymagać będzie dalszych odważnych, a czasem i trudnych, decyzji politycznych, także tych związanych z polityką podatkową i społeczną.  Niezależnie jednak od niezbędnych działań państwa, potrzebna też będzie nasza międzyludzka solidarność. Zwracamy się więc do organizacji społecznych i charytatywnych, samorządów, instytucji pozarządowych i parafii, o przygotowywanie nas już dziś na ten trudny egzamin, który dopiero jest przed nami.   5. Wszystko to sprawia, że pilną potrzebą chwili wydaje się także ograniczenie i czasowe zawieszenia wszelkiej rywalizacji politycznej tak, aby politycy wszystkich obozów politycznych mogli dziś wspólnie szukać najlepszych rozwiązań oraz budować dla nich szeroką społeczną akceptację. Podobnie pilną potrzebą jest dziś odpowiedzialność w sferze komunikacji i debaty publicznej. W tym szczególnym momencie mamy prawo oczekiwać od władzy koniecznych działań oraz informacji dotyczącej stanu zagrożenia. Swoją ważną rolę mają też do odegrania dziennikarze, w sposób obiektywy i niezależny informujący społeczeństwo. Jednocześnie, pożądane w debacie publicznej jest dziś także pewne samoograniczanie się, tak,  aby toczone w niej codzienne spory, polemiki, a czasem osobiste ataki, czy tym bardziej fałszywe oskarżenia, nie zamykały drogi do tego, czego jako wspólnota potrzebujemy dziś najbardziej: odpowiedzialności, solidarności i sprawiedliwości.     
 
 
+ Józef Kupny Arcybiskup Metropolita Wrocławski Przewodniczący Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski   Wrocław, 26 marca 2020 r. 

29

Mar
REKOLEKCJE I MSZE WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 

Msza św.

Transmisja Mszy św. w najbliższą niedzielę, tj. 29 marca, z konkatedry Św. Jakuba o godz. 11.oo na stronie internetowej Archidiecezji Warmińskiej (www.archwarmia.pl).

Olsztyn, Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży – niedziela godz. 10:00

Olsztyn, Konkatedra św. Jakuba w Olsztynie – niedziela godz. 11:00

Radio Plus Olsztyn – niedziela godz. 12:00

Radio Olsztyn – niedziela godz. 7:00

Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci
Olsztyn, Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży FB: 22-24 marca od godz. 10:00

Olsztyn, Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży: 22-24 marca od godz. 10:00

 

Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży: 23-25 marca od godz. 10:00


Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży każdego dnia rekolekcji zaprasza też młodzież na spotkanie na LIVE o godz. 21.

 

Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych pt. "Pytania Boga do człowieka???" na TVP3 Olsztyn będą emitowane w dniach 29.03 - 01.04.2020 r. (niedziela-środa) o godz. 19.oo.  Nauki rekolekcyjne poprowadzi ks. kan. dr Hubert Tryk, rektor WSD "Hosianum" w Olsztynie.

 

Droga Krzyżowa


Olsztyn, Konkatedra św. Jakuba – piątek o godz. 17:00

Olsztyn, Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży – piątek godz. 21:00

21

Mar
TRANSMISJE OGÓLNOPOLSKIE MSZY ŚWIĘTEJ

TRANSMISJE OGÓLNOPOLSKIE MSZY ŚWIĘTEJ

NIEDZIELA


Transmisje telewizyjne:

– godz. 7:00 – TVP 1, TVP Info
– godz. 9:00 – Polsat News
– godz. 9:30 – TV Trwam – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze
– godz. 10:30 – Polsat Rodzina
– godz. 11:00 – TVP 1
– godz. 13:00 – TVP Polonia

 

Transmisje radiowe:

godz. 9:00 – Jedynka (Polskie Radio) – transmisja z Bazyliki pw. św. Krzyża w Warszawie

godz. 9:00 – Radio Maryja – transmisja z Bazyliki pw. św. Krzyża w Warszawie

godz. 19:00 – Jedynka (Polskie Radio)

 

Transmisje internetowe:

Kaplica Cudownego Obrazu na Jasnej Górze – godz. 6:00, 7:00, 8.00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 16:15, 17:00, 18:30, 20:00

 

Bazylika Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – godz. 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:20, 18:00

 

 

Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej – godz. 8:00, 11:00, 16:00

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej – godz. 7:30, 10:00, 12:00, 16:00, 18:00 

 

Katedra warszawsko-praska – godz. 12.30

 

 

DZIEŃ POWSZEDNI

 

Transmisji telewizyjne:

codziennie, godz. 7:00 – TVP 1 – Msza Święta celebrowana w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach


codziennie, godz. 13:30 – Telewizja Trwam – Codzienna Msza św. z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze  


codziennie, godz. 20:00 – TVP3 pasmo ogólnopolskie

 

Transmisje radiowe:codziennie, godz. 7:00 – Radio Maryja 

 

Transmisje internetowe:

 

Kaplica Cudownego Obrazu na Jasnej Górze – transmisje wg planu dnia –

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej – transmisje Mszy Świętej, godz. 7:30, 12:00, 18:00

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com