NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 10 kwietnia 2022

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 10 kwietnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia. Dziś w Szczytnie o godz. 20.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa ulicami Szczytna. Serdecznie zapraszam.

 

 1. Okazja do spowiedzi w tym tygodniu będzie jeszcze w następujące dni: w piątek i sobotę po liturgii.

 

 1. W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma o godz.10.00 Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.

 

 1. Wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwało do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni świąteczne, gdyż wspominamy i celebrujemy najważniejsze wydarzenia naszego odkupienia. Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych nabożeństw. Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana o godz.18.00 w kościele w Szymanach. Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz.17.00 Tego dnia Droga Krzyżowa o godz.16.45 Natomiast liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna już świętowanie uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczniemy o godz.17.00. Adoracja Pana Jezusa w tych dniach po liturgii.

 

 1. Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Nie zapominajmy w tym dniu o dziękczynieniu za tak wielkie dary. I choć dla uczczenia Najświętszego Sakramentu zostało ustanowione osobne święto – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, zwane potocznie Bożym Ciałem, a obchodzone już po zakończeniu okresu wielkanocnego, spróbujmy jednak również w Wielki Czwartek poświęcić trochę czasu na adorację i dziękczynienie.

 

 1. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu. Niech post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas oddał swoje życie. Zachęcam również, by także w sobotę zachować wstrzemięźliwość w spożywaniu posiłku, co pozwoli nam z tym większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego stołu w niedzielny poranek.

 

 1. Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Liturgia Wigilii Paschalnej bowiem, sprawowana późno wieczorem, jest już rozpoczęciem celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Na liturgię proszę o przyniesienie ze sobą świece na obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

 

 1. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny: Szymany godz. 10.00; Wólka Szczycieńska godz. 10.30; Siódmak godz. 10.40; Sasek Wielki godz. 11.00; Sasek Mały godz. 11.20; Nowiny godz. 12.00 (przy świetlicy); Szymanki godz. 12.20(przy świetlicy); Ciemna Dąbrowa godz. 12.45; Zabiele godz. 14.00; Maliniak godz. 14.15; Nowojowiec godz. 14.25; Jesionowiec godz. 14.40( w świetlicy)

 

 1. Proszę o zgłaszanie chorych do odwiedzin przed świętami. Odwiedziny chorych 15 kwietnia od godz. 9.00.

 

 1. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego – 8zł. Jest także numer specjalny poświęcony Ojcu Pio w cenie 10zł. Zachęcam do dobrej lektury.

 

 1. Wizyta duszpasterska: poniedziałek pozostałe rodziny Sasek Wielki; wtorek Szymanki 4 rodziny po mszy. Bóg zapłać za składane ofiary na potrzeby parafii (proszę o wpłaty w kopertach podpisanych).

 

Intencje i godziny Mszy świętych w tym tygodniu:

 

10.04.2022 Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

10.00 – o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Marianny Skorupskiej (76r. ur.)

10.00 – o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Heleny Głażewskiej (92r. ur.)

 

14.04.2022 WIELKI CZWARTEK; Święto Chrztu Polski

18.00 – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 

15.04.2022 WIELKI PIĄTEK

19.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

 

16.04.2022 WIELKA SOBOTA

19.00 – LITURGIA WIGILI PASCHALNEJ

 

17.04.2022 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego; biały

 

9.00 – † Irena, † Józef, † Jan Dzierzyk

 

9.00 – o zdrowie, Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Radosława Ruszczyka

 

18.04.2022 Poniedziałek w oktawie Wielkanocy; biały

 

10.00 – † Teresa Lis (1r)

10.00 – †