Nowenna

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nowenna

O Matko Nieustającej Pomocy.
Z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty wizerunek, aby błagać o Twoją pomoc.
Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.
Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na Krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia.
Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę.
Czyż więc nie będziesz dla nas ,jak głosi Twój słodki tytuł : Nieustającą Wspomożycielką?
Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, zaklinam najgoręcej, abyś uprosiła mi u Twego Syna tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję…
Ty wiesz Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia.
Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała.
Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność.
Amen.

Wspólne błagania

O Maryjo, usłysz błagania nasze !
Za chorych, abyś ich uzdrowiła
Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.
Za strapionych, abyś ich pocieszała
Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.
Za płaczących, abyś im łzy otarła
Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była
Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.
Za biednych i opuszczonych, abyś ich wspomagała
Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła
Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła
Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała
Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.
Za grzeszników, abyś im łaskę spowiedzi wyjednała
Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych
Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

Wspólne podziękowania

O Maryjo, przyjmij dziękczynienie nasze !
Za uzdrowionych z choroby
Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.
Za pocieszonych w strapieniu
Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.
Za ocalonych z rozpaczy
Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.
Za podtrzymanych w zwątpieniu
Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.
Za wyzwolonych z mocy grzechu
Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.
Za wysłuchanych w błaganiu
Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.
Za litość nam okazaną
Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.
Za miłość twą macierzyńską
Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.
Za dobroć twą niezrównaną
Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.
Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.

Wspólne prośby

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać nasze błagania. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych.Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej: pomagaj nam nieustannie.

Wielka Matko Boża. Pomagaj nam nieustannie.
Pośredniczko nasza u Boga. Pomagaj nam nieustannie.
Matko świętej wytrwałości. Pomagaj nam nieustannie.
Wszechmocy błagająca. Pomagaj nam nieustannie.
Szafarko łask wszelkich. Pomagaj nam nieustannie.
Tronie miłosierdzia Bożego. Pomagaj nam nieustannie.
Poręko naszego zbawienia. Pomagaj nam nieustannie.
Pogromczyni mocy piekielnych. Pomagaj nam nieustannie.
Kotwico naszej nadziei. Pomagaj nam nieustannie.
Umocnienie słabych. Pomagaj nam nieustannie.
Ucieczko uciśnionych. Pomagaj nam nieustannie.
Żywicielko głodnych. Pomagaj nam nieustannie.
Opatrzności ubogich. Pomagaj nam nieustannie.
Cudowna lekarko w chorobach. Pomagaj nam nieustannie.
Ratunku ginących grzeszników. Pomagaj nam nieustannie.
Nadziejo zrozpaczonych. Pomagaj nam nieustannie.
Patronko Misji świętych. Pomagaj nam nieustannie.
Wychowawczyni powołań kapłańskich. Pomagaj nam nieustannie.
Strażniczko czystości. Pomagaj nam nieustannie.
Mistrzyni życia duchowego. Pomagaj nam nieustannie.
Opiekunko rodzin. Pomagaj nam nieustannie.
Czuła Matko sierot. Pomagaj nam nieustannie.
Zbawienie umierających. Pomagaj nam nieustannie.
Pani naszych losów. Pomagaj nam nieustannie.
Przewodniczko pewna do nieba. Pomagaj nam nieustannie.
Obrono nasza na sądzie. Pomagaj nam nieustannie.
Wybawicielko z czyśćca. Pomagaj nam nieustannie.

– Tyś nasza ucieczką o Pani !
– Pomocą w ucisku i smutku !

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać, skutków Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen