NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 10 kwietnia 2022

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 10 kwietnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia. Dziś w Szczytnie o godz. 20.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa ulicami Szczytna. Serdecznie zapraszam.

 

 1. Okazja do spowiedzi w tym tygodniu będzie jeszcze w następujące dni: w piątek i sobotę po liturgii.

 

 1. W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma o godz.10.00 Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.

 

 1. Wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwało do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni świąteczne, gdyż wspominamy i celebrujemy najważniejsze wydarzenia naszego odkupienia. Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych nabożeństw. Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana o godz.18.00 w kościele w Szymanach. Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz.17.00 Tego dnia Droga Krzyżowa o godz.16.45 Natomiast liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna już świętowanie uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczniemy o godz.17.00. Adoracja Pana Jezusa w tych dniach po liturgii.

 

 1. Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Nie zapominajmy w tym dniu o dziękczynieniu za tak wielkie dary. I choć dla uczczenia Najświętszego Sakramentu zostało ustanowione osobne święto – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, zwane potocznie Bożym Ciałem, a obchodzone już po zakończeniu okresu wielkanocnego, spróbujmy jednak również w Wielki Czwartek poświęcić trochę czasu na adorację i dziękczynienie.

 

 1. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu. Niech post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas oddał swoje życie. Zachęcam również, by także w sobotę zachować wstrzemięźliwość w spożywaniu posiłku, co pozwoli nam z tym większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego stołu w niedzielny poranek.

 

 1. Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Liturgia Wigilii Paschalnej bowiem, sprawowana późno wieczorem, jest już rozpoczęciem celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Na liturgię proszę o przyniesienie ze sobą świece na obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

 

 1. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny: Szymany godz. 10.00; Wólka Szczycieńska godz. 10.30; Siódmak godz. 10.40; Sasek Wielki godz. 11.00; Sasek Mały godz. 11.20; Nowiny godz. 12.00 (przy świetlicy); Szymanki godz. 12.20(przy świetlicy); Ciemna Dąbrowa godz. 12.45; Zabiele godz. 14.00; Maliniak godz. 14.15; Nowojowiec godz. 14.25; Jesionowiec godz. 14.40( w świetlicy)

 

 1. Proszę o zgłaszanie chorych do odwiedzin przed świętami. Odwiedziny chorych 15 kwietnia od godz. 9.00.

 

 1. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego – 8zł. Jest także numer specjalny poświęcony Ojcu Pio w cenie 10zł. Zachęcam do dobrej lektury.

 

 1. Wizyta duszpasterska: poniedziałek pozostałe rodziny Sasek Wielki; wtorek Szymanki 4 rodziny po mszy. Bóg zapłać za składane ofiary na potrzeby parafii (proszę o wpłaty w kopertach podpisanych).

 

Intencje i godziny Mszy świętych w tym tygodniu:

 

10.04.2022 Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

10.00 – o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Marianny Skorupskiej (76r. ur.)

10.00 – o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Heleny Głażewskiej (92r. ur.)

 

14.04.2022 WIELKI CZWARTEK; Święto Chrztu Polski

18.00 – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 

15.04.2022 WIELKI PIĄTEK

19.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

 

16.04.2022 WIELKA SOBOTA

19.00 – LITURGIA WIGILI PASCHALNEJ

 

17.04.2022 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego; biały

 

9.00 – † Irena, † Józef, † Jan Dzierzyk

 

9.00 – o zdrowie, Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Radosława Ruszczyka

 

18.04.2022 Poniedziałek w oktawie Wielkanocy; biały

 

10.00 – † Teresa Lis (1r)

10.00 – †

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 20 marca 2022

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 20 marca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia – dziś przypada już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Po raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”. Bóg daje nam czas na wydawanie owoców nawrócenia. Nie marnujmy go.
 2. W czwartek, 24 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy narażając własne życie, spieszyli z pomocą potrzebującym.
 3. W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia obchodzimy Dzień Świętości Życia. Życie człowieka jest największym darem Boga. Nikt nie ma prawa tego daru niszczyć. Przykazanie Boże stoi na straży życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego aborcja i eutanazja są naruszeniem świętości życia ludzkiego. Wzywając orędownictwa Maryi, która zgodziła się być Matką Syna Bożego, polecajmy Bogu każde poczęte dziecko, aby było z miłością przyjęte, oraz osoby starsze i chore, aby były otaczane szacunkiem i pomocą.
 4. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
 5. Nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek przed Mszą Świętą.
 6. W sobotę, 26 marca, w liturgii przypada wspomnienie Dobrego Łotra oraz Dzień modlitwy za więźniów. Dobry Łotr to jeden ze złoczyńców powieszonych na krzyżu obok Jezusa, do którego Zbawiciel skierował słowa: „Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze Mną w raju”. Dziś czczony jest w Kościele jako patron więźniów oraz pokutujących i nawróconych grzeszników. Módlmy się więc za wszystkich, którzy pogubili się na drogach życia, aby weszli na drogę nawrócenia i pamiętali, że „Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia”.
 7. Czas Wielkiego Postu to także czas, kiedy licznej przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania. Pamiętajmy o dobrym przygotowaniu do sakramentalnej spowiedzi i wypełnieniu wszystkich warunków sakramentu pokuty. W naszej wspólnocie w piątek i sobotę rekolekcje wielkopostne. Wykorzystajmy dobrze ten czas. Szczegółowy plan rekolekcji w naszym dekanacie: 20-23.03 – WNMP w Szczytnie; 25-26.03- nasza parafia; 27-30.03 – Br. Albert w Szczytnie; 31.03 – 02.04 – Chrystus Król w Szczytnie; 04-06.04 – Wielbark; 07-09.04 – św. Krzyż w Szczytnie. Za udział w rekolekcjach można uzyskać łaskę odpustu zupełnego.
 8. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego – 8zł. Ukazał się także Numer Specjalny poświęcony Ojcu Pio w cenie 10zł. Zachęcam do dobrej lektury. Paczka dla rodziny z Ukrainy.

 

Intencje i godziny Mszy świętych w tym tygodniu:

 

20.03.2022 3 Niedziela Wielkiego Postu

10.00 – † Irena, † Roman Staszewscy

10.00 – o zdrowie, Boże błog. wszelkie łaski dla Mariusza z okazji 40r. ur.

 

18.03.2022 Piątek; Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

16.00 – †

 

19.03.2022 Sobota

16.00 – †

 

20.03.2022 4 Niedziela Wielkiego Postu

10.00 – † Zbigniew Kostrzewa

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 13 marca 2022

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 13 marca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących.
 2. Dziś przypada także 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się za następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie prowadził Owczarnię Chrystusa na spotkanie z Najlepszym Pasterzem.
 3. W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci. W naszej świątyni Msza Święta o godz. 16.00. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających.
 4. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy serdecznie na drogę krzyżową w każdy piątek o godz. 17.30. Niech rozważanie męki Chrystusa będzie dla nas pomocą w przeżywaniu codziennych trudności. Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 10.00.
 5. W ramach naszego wielkopostnego przygotowania do świąt zmartwychwstania Chrystusa będziemy uczestniczyć w rekolekcjach. Szczegółowy plan rekolekcji w naszym dekanacie: 20-23.03 – WNMP w Szczytnie; 25-26.03- nasza parafia; 27-30.03 – Br. Albert w Szczytnie; 31.03 – 02.04 – Chrystus Król w Szczytnie; 04-06.04 – Wielbark; 07-09.04 – św. Krzyż w Szczytnie. Za udział w rekolekcjach można uzyskać łaskę odpustu zupełnego.
 6. Od poniedziałku 7 marca rozpoczął się kurs przedmałżeński. Spotkania w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00 w parafii WNM Panny w Szczytnie. Przypominam, że odbycie kursu przedmałżeńskiego jest wymagane przepisami Prawa Kościelnego.
 7. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego – 8zł. Ukazał się także Numer Specjalny poświęcony Ojcu Pio w cenie 10zł. Zachęcam do dobrej lektury.
 8. Wizyta duszpasterska: Nowiny poniedziałek(od nr. 9 do nr. 25); środa(Siódmak);piątek(pozostałe rodziny w Nowinach)

 

W tym tygodniu patronują nam:

19 marca – Święty Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, Opiekun Pana Jezusa.

 

Intencje i godziny Mszy świętych w tym tygodniu:

 

13.03.2022 2 Niedziela Wielkiego Postu

10.00 – † Henryk, † Aniela, † Józef Szumowscy

10.00 – † Marianna, † Stanisław Niksa

 

18.03.2022 Piątek

17.30 – †

 

20.03.2022 3 Niedziela Wielkiego Postu

10.00 – † Irena, † Roman Staszewscy

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 6 marca 2022

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 6 marca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu oraz ostatni dzień Kwartalnych dni modlitw o ducha pokuty. Niech czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z nas czasem zbliżania się do Boga, pracy nad sobą i wrażliwości na potrzeby innych. Kościół w sposób szczególny zaprasza nas do praktykowania modlitwy, postu i jałmużny.
 2. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca. Zmiana tajemnic różańca świętego. Gorzkie żale o godz. 10.00.
 3. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy serdecznie na drogę krzyżową w każdy piątek o godz. 17.30. Niech rozważanie męki Chrystusa będzie dla nas pomocą w przeżywaniu codziennych trudności.
 4. We wtorek, 8 marca, przypada Dzień Kobiet. Wszystkim paniom życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa, doświadczenia miłości i szacunku oraz opieki Matki Najświętszej.
 5. Najbliższa niedziela, 13 marca, będzie Niedzielą Ad Gentes – Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zapraszam do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej w intencji wszystkich pracujących na misjach. W tym dniu puszka na potrzeby misji. Na pomoc Ukrainie do puszki w naszej parafii zebraliśmy(niedziela – 2105zł; środa – 1469zł): 3674zł.
 6. Tego dnia przypada także kolejna rocznica wyboru na Stolicę Piotrową papieża Franciszka. Zapraszam do modlitwy w intencji następcy Świętego Piotra, aby był dla wszystkich czytelnym drogowskazem podążania za Chrystusem.
 7. W ramach naszego wielkopostnego przygotowania do świąt zmartwychwstania Chrystusa będziemy uczestniczyć w rekolekcjach. Szczegółowy plan rekolekcji w naszym dekanacie zostanie podany w następną niedzielę. Zaplanujmy tak nasze zajęcia, aby nie zabrakło nas na spotkaniach rekolekcyjnych. W te dni będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Nie odkładajmy jednak spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Postu. Za udział w rekolekcjach można uzyskać łaskę odpustu zupełnego.
 8. Od poniedziałku 7 marca rozpocznie się kurs przedmałżeński. Spotkania w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00 w parafii WNM Panny w Szczytnie. Przypominam, że odbycie kursu przedmałżeńskiego jest wymagane przepisami Prawa Kościelnego.
 9. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego, do tego numeru została dodana płyta z kolejnymi księgami Pisma Świętego. Cena numeru od nowego roku 8zł. Odbiór czasopisma w zakrystii.

 

W tym tygodniu patronują nam:

7 marca – wspomnienie św. Perpetuły i Felicyty męczennic z pierwszych wieków chrześcijaństwa.

 

 

Intencje i godziny Mszy świętych w tym tygodniu:

 

6.03.2022 1 Niedziela Wielkiego Postu

10.00 – † Stanisław Pliszka (5r)

10.00 – † Jadwiga Deptuła (zam. Zofia i Stanisław Mośkiewicz)

 

11.03.2022 Piątek

17.30 – †

 

13.03.2022 2 Niedziela Wielkiego Postu

10.00 – † Henryk, † Aniela, † Józef Szumowscy

10.00 – † Marianna, † Stanisław Niksa

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 27 lutego 2022

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 27 lutego 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dziś ósma niedziela zwykła w roku liturgicznym. Każda niedziela to dzień spotkania z Panem w tajemnicy Eucharystii, wytchnienia od codziennych obowiązków oraz pogłębienia relacji z najbliższymi. Posileni na Świętej Wieczerzy wykorzystajmy dobrze czas dany nam przez Boga.
 2. Dziś, w ostatnią niedzielę lutego, rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. To zaproszenie do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej o trzeźwość w naszych rodzinach. Z darem modlitwy możemy także podjąć abstynencję oraz inne wyrzeczenia w intencji tych, którzy nadużywają alkoholu lub cierpią z powodu choroby alkoholowej najbliższych.
 3. We wtorek, 1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od 2011 roku ma on rangę święta państwowego. W naszej modlitwie pamiętajmy o wszystkich, którzy w trudnych czasach komunistycznego reżimu podejmowali walkę o wolność i suwerenność naszej ojczyzny.
 4. W najbliższą środę, 2 marca, przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca w Kościele czas Wielkiego Postu. To dzień, kiedy wchodzimy na drogę pokuty i nawrócenia. Zewnętrznym znakiem takiej postawy jest obrzęd posypania głów popiołem. Kapłan posypując nasze głowy, wypowie słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii”. Ten starożytny gest jest wyrazem pokuty, uniżenia przed Bogiem. Msza Święta o godz. 16.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa mniejsze oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Do zachowania postu ścisłego zobowiązani są wierni pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Natomiast wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W myśl przykazań kościelnych czas Wielkiego Postu jest także okresem pokuty, dlatego jako wierzący nie organizujemy hucznych zabaw i nie bierzemy udziału w takich spotkaniach. W Środę Popielcową rozpoczynają się także Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, które potrwają do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Zapraszamy serdecznie na drogę krzyżową w piątki przed mszą oraz na nabożeństwo gorzkich żali w każdą niedzielę przed mszą. Godzina mszy w tygodniu o 17.30.
 5. W piątek, 4 marca, przypada liturgiczne święto Świętego Kazimierza, królewicza. Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest to dzień postu i modlitwy wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: odwiedziny chorych w piątek przed południem; możliwość sakramentu pokuty przed mszą. Najbliższa niedziela będzie pierwszą niedzielą Wielkiego Postu. Zmiana tajemnic różańca św.
 7. Od poniedziałku 7 marca rozpocznie się kurs przedmałżeński. Spotkania w parafii WNMPanny w Szczytnie. Spotkanie o godz. 19.00 w salce katechetycznej. Przypominam, że odbycie kursu przedmałżeńskiego jest wymagane przepisami Prawa Kościelnego.
 8. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. Cena numeru od nowego roku 8zł. Odbiór czasopisma w zakrystii.

 

W tym tygodniu patronują nam:

4 marca – Święty Kazimierz (1458-1483), królewicz, wielki czciciel Maryi.

 

Intencje i godziny Mszy świętych w tym tygodniu:

 

27.02.2022 8 Niedziela Zwykła: rok „C”

10.00 – o Boże błog. wszelkie łaski, zdrowie i opiekę Matki bożej dla Ireny Kondrackiej i dzieci

10.00 – † Ewa Suchowiecka

 

02.03.2022 Środa Popielcowa

16.00 – †

 

04.03.2022 Piątek po Popielcu

17.30 – †

 

6.03.2022 1 Niedziela Wielkiego Postu

10.00 – † Stanisław Pliszka (5r)

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 6 lutego 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dziś piąta niedziela w ciągu w roku kościelnego. Dobry Bóg gromadzi nas na Świętej Wieczerzy, aby karmić słowem i Ciałem Chrystusa. W ten sposób umacnia nas na drodze naszych codziennych zmagań.
 2. W piątek, 11 lutego, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W 1858 roku Maryja objawiła się Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała wówczas do modlitwy i pokuty. Dziś Lourdes to jedno z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych na świecie. Słynie z wielu pielgrzymek oraz licznych uzdrowień duszy i ciała.
 3. Dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes jest obchodzony także jako Światowy Dzień Chorych. Szczególną modlitwą będziemy otaczać wszystkich, którzy zmagają się z trudnościami choroby i cierpienia. Msza Święta w intencji chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia o godz. 17.00 kościele w Szymanach.
 4. Dzisiejsza niedziela, jest pierwszą niedzielą miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji i zmiana tajemnic różańca świętego po Mszy Świętej o godz. 8.00.
 5. W związku z dużą liczbą zachorowań na Covid, wizyta duszpasterska rozpocznie się z poprawą sytuacji pandemicznej. Wszelkie sprawy związane z kancelarią, proszę uzgadniać telefonicznie.
 6. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. Cena numeru od nowego roku 8zł. Odbiór czasopisma w zakrystii.

 

W tym tygodniu patronują nam:

10 lutego – Święta Scholastyka (ok. 480-542), dziewica, siostra bliźniaczka Świętego Benedykta, patrona Europy.

 

Intencje i godziny Mszy świętych w tym tygodniu:

 

06.02.2022 5 Niedziela Zwykła: rok „C”

10.00 – † Andrzej Chmielewski

10.00 – o Boże błog., wszelkie łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Eugenii Pietrzak z ok. 70 r. ur.

 

13.02.2022 6 Niedziela Zwykła: rok „C”

10.00 – † Jerzy Dębek (11r)

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 30 stycznia 2022

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 30 stycznia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dziś czwarta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Ostatnia niedziela stycznia tradycyjnie obchodzona jest jako Światowy Dzień Trędowatych ustanowiony w 1954 roku. Módlmy się dzisiaj za wszystkich dotkniętych tą chorobą, aby zostali uzdrowieni. Prośmy także za tych, którzy leczą i opiekują się chorymi, aby czynili to zawsze, szanując godność każdego człowieka.
 2. W środę, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Będziemy wspominać dzień, kiedy Maryja i Józef przynieśli małego Jezusa do świątyni, aby ofiarować Go Panu. Starzec Symeon nazwał Jezusa „Światłem na oświecenie pogan i ludu Izraela”. Msza Święta z błogosławieństwem świec w naszej świątyni o godz. 9.00.
 3. Tego dnia obchodzimy także ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą będziemy wspierać wszystkich, którzy oddali się na służbę Bogu i ludziom w zgromadzeniach życia zakonnego i instytutach świeckich. Będziemy prosić Boga o nowe powołania do życia zakonnego. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na wparcie zakonów klauzurowych. Z naszej parafii na Siostry Kapucynki ze Szczytna.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: w piątek nie będzie odwiedzin chorych.
 5. Najbliższa niedziela, 6 lutego, będzie pierwszą niedzielą miesiąca. Zmiana tajemnic różańca świętego.
 6. W związku z wzrastającą liczbą zachorowań na Covid i rozpoczęcie nauczania zdalnego w szkole, wizyta duszpasterska rozpocznie się z poprawą sytuacji pandemicznej. Wszelkie sprawy związane z kancelarią, proszę uzgadniać telefonicznie.
 7. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. Cena numeru od nowego roku 8zł. Odbiór czasopisma w zakrystii.

 

W tym tygodniu patronują nam:

31 stycznia – Święty Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, założyciel wspólnoty salezjańskiej, wybitny wychowawca młodzieży;

5 lutego – Święta Agata (III w.), dziewica i męczennica, szczególna orędowniczka w pożarach.

 

Intencje i godziny Mszy świętych w tym tygodniu:

 

30.01.2022 4 Niedziela Zwykła: rok „C”

10.00 – o Boże błog. , wszelkie łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodz. Kucińskich i Burdyńskich

02.02.2022 Środa; Święto Ofiarowanie Pańskie

9.00 – †

06.02.2022 5 Niedziela Zwykła: rok „C”

10.00 – † Andrzej Chmielewski

10.00 – o Boże błog., wszelkie łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Eugenii Pietrzak z ok. 70 r. ur.

Zabiele -SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 lutego 2021

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 lutego 2021

Ogłoszenia parafialne – Zabiele

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla się nad każdą ludzką biedą, doskonale rozumie naszą sytuację. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg jest wśród ludu. Teraz i zawsze.
 2. Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie spustoszenie w małżeństwach, rodzinach, w wychowaniu młodego pokolenia sieje nadużywanie alkoholu i społeczne przyzwolenie na jego picie w wielu sytuacjach. Niech modlitwa i pochylenie się nad tym problemem obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą nam wytrwać w trzeźwości.
 3. Wspominamy św. Walentego, patrona ludzi zakochanych, ale także chorych i cierpiących na różne dolegliwości psychiczne. Za jego wstawiennictwem prośmy w intencji zakochanych, by nie mylili zakochania z pożądaniem, oraz o zdrowie dla tych, którzy borykają się z problemami natury psychicznej.
 4. W środę Popielec, którym rozpoczniemy Wielki Post, czas szczególnego zgłębiania tajemnicy cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To również czas wyciszenia i głębszej refleksji nad swoim życiem, jego celem i codziennością. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 16.00 w kościele w Zabielach i 18.00 w Szymanach.
 5. W pierwszy piątek rozpoczętego Wielkiego Postu modlitwą i postem wynagradzajmy Bogu za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich. To bardzo trudny temat, trzeba więc żarliwej modlitwy o nawrócenie sprawców i uzdrowienie dotkniętych tym doświadczeniem. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 17.30. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 10.00 gorzkie żale.
 6. W związku z kwarantanną wszelkie sprawy związane z kancelarią proszę załatwiać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, lub po mszy. Wizyta duszpasterska od marca.
 7. Ukazał się nowy numer „Gościa Niedzielnego”. Zachęcam do lektury.

Zabiele -TRZECIA NIEDZIELA WCIĄGU ROKU 23 stycznia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8). Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych.
 2. We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
 3. W środę, 26 stycznia, w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu. To dzień wspólnej modlitwy i szukania tego, co łączy katolików i wyznawców Allaha.
 4. W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ogarniemy modlitewną pamięcią wszystkich członków narodu żydowskiego, którzy zginęli w wyniku hitlerowskich zbrodni, a także tych, którzy niosąc im pomoc, zostali zamordowani.
 5. W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych.
 6. W związku z wzrastającą liczbą zachorowań na Covid, wizyta duszpasterska rozpocznie się z poprawą sytuacji pandemicznej. Wszelkie sprawy związane z kancelarią, proszę uzgadniać telefonicznie.
 7. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. Cena numeru od nowego roku 8zł. Odbiór czasopisma w zakrystii.

 

W tym tygodniu patronują nam:

24 stycznia – Święty Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, patron dziennikarzy

26 stycznia – Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus (I w.), bliscy współpracownicy Świętego Pawła Apostoła

28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, filozof i teolog chrześcijański