NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 2 kwietnia 2023

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 2 kwietnia 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia. Dziś w Szczytnie o godz. 20.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa ulicami Szczytna. Serdecznie zapraszam.
 2. Okazja do spowiedzi w tym tygodniu będzie jeszcze w następujące dni: w piątek i sobotę po liturgii.
 3. W dzisiejszą niedzielę, 2 kwietnia, przypada 18. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. On przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć wobec innych o własnej wierze. Starajmy się go w tym naśladować!
 4. W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma o godz.10.00 Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.
 5. Wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwało do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni świąteczne, gdyż wspominamy i celebrujemy najważniejsze wydarzenia naszego odkupienia. Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych nabożeństw. Msza św. Wieczerzy Pańskiej w kościele w Szymanach będzie sprawowana o godz.18.00 Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz.17.00 Tego dnia Droga Krzyżowa o godz.16.45 Natomiast liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna już świętowanie uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczniemy o godz.17.00. Adoracja Pana Jezusa w tych dniach po liturgii.
 6. Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Nie zapominajmy w tym dniu o dziękczynieniu za tak wielkie dary. I choć dla uczczenia Najświętszego Sakramentu zostało ustanowione osobne święto – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, zwane potocznie Bożym Ciałem, a obchodzone już po zakończeniu okresu wielkanocnego, spróbujmy jednak również w Wielki Czwartek poświęcić trochę czasu na adorację i dziękczynienie.
 7. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu. Niech post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas oddał swoje życie. Zachęcam również, by także w sobotę zachować wstrzemięźliwość w spożywaniu posiłku, co pozwoli nam z tym większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego stołu w niedzielny poranek.
 8. Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Liturgia Wigilii Paschalnej bowiem, sprawowana późno wieczorem, jest już rozpoczęciem celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Na liturgię proszę o przyniesienie ze sobą świece na obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
 9. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny: Szymany godz. 10.00; Wólka Szczycieńska godz. 10.30; Siódmak (w świetlicy) godz. 10.40; Sasek Wielki godz. 11.00; Sasek Mały godz. 11.20; Nowiny godz. 12.00 (przy świetlicy); Szymanki godz. 12.20(przy świetlicy); Ciemna Dąbrowa godz. 12.45; Zabiele godz. 14.00; Maliniak godz. 14.15; Nowojowiec godz. 14.25; Jesionowiec godz. 14.40( w świetlicy)
 10. Proszę o zgłaszanie chorych do odwiedzin przed świętami. Odwiedziny chorych 5 kwietnia od godz. 11.00.
 11. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. Jest także numer specjalny poświęcony znakom męki Pańskiej. Zachęcam do dobrej lektury. Jest możliwość zakupienia małych paschalików, świec symbolizujących zmartwychwstałego Jezusa. (3,50 zł.)

 

Intencje i godziny Mszy świętych w tym tygodniu:

 

02.04.2023 Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

10.00 – † Teresa Lis (2r)

10.00 – † Zofia Skorupska (8m)

 

07.04.2023 Piątek Wielkiego Tygodnia

Liturgia Mąki Pańskiej

17.00 –

 

08.04.2023 Sobota Wielkiego Tygodnia: Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego

Liturgia Ognia i Wody

17.00 –

 

02.04.2023 Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

9.00 – o zdrowie, Boże błog. wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej dla Doroty i Zdzisława Łysiak z okazji 30r. sak. mał.

9.00 – o zdrowie, Boże błog. wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Jarosława Szumowskich z okazji 35r. sak. mał.